Kulturarvsbeställning

  • Beställningsformuläret är till för material som inte finns att beställa i DISA eller Katalog -1962, eller i Aurivillius/Inventariet.
  • Sök också i Alvin – bibliotekets portal för Kulturarvssamlingar. Prova även särskilda sökingångar till handskrifter och musikalier.
  • I ett beställningsformulär kan endast 1 handskrift/musikmaterial beställas. Samma gäller för kart- och bild material. För övrigt material kan i ett beställningsformulär högst 5 sammanhängande delar/årgångar beställas.
  • Framtagning av handskrifter/musikalier äger rum kl. 10:00 och kl. 14:00 varje vardag. För kartor och bilder: du meddelas per e-post när materialet finns tillgängligt för studier. Övrigt beställt kulturarvsmaterial finns i Specialläsesalen senast nästa dag efter kl. 14:00.
  • Vi kan garantera framtagning av 5 volymer per framtagning och låntagare, dvs. 10 volymer per dag och låntagare.
  • Saknar du Uppsala universitetsbiblioteks lånekort? Ange detta i fältet ”Övrigt”, tillsammans med din fullständiga adress. Ansök också om lånekortet före ditt besök